చీర అందాలు (beuty of saree)

చీరలో అందాలూ

ఇంకెంత సేపు చూస్తావ్ రావయ్య

297_1000

వచ్చి నా మచ్చికలు చీకవయ్యా మగడా

 

చీకింది చాలు ఇక దెంగునాయన