పాత బూతు పుస్తక కథలు

1970 లోనె వచ్చిన స్వలింగసంపర్కం (Lesbian) కథ. ఆంత పచ్చిగా వుండదు, కాని పాతరొజుల్లొ మన పెద్దోల్లు porn ని యెలా ఆనందించింది తెలుస్తుంది.

title03.jpg

శశాంక విజయము (ఆతి త్వరలో మీ ముందుకు)

శశాంక విజయము – పురాణములలో పరంగాన శృంగారము  (రంకు). ప్రఖ్యాత శ్రుంగార రచయిత ‘డిప్పడు’ గారి కలం నుంచి జాలువారి రాబోతుంది ఆతి త్వరలో మీ ముందుకు

వారి మాటల్లొ యి ధారావాయిక గురించి చదువండి

“ఒకసారి నేను ఎచటికో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు  నాకు కనిపించిన ఒక  సంఘటన నన్న ఆలోచింపజేసింది. ప్రఖ్యాత తెలుగు హీరో మరియు నారీజన మనో రాకుమారుడైన మహేష్ బాబుని ఎయిర్పోర్ట్ లో చాలా మంది మహిళలు చుట్టుముట్టి వారికి వీలైనంతవరకు అతనిని ముద్దాడి కౌగలించుకోబోయారు. ఆ నారీ సమూహములో ఎందరో వివాహితలు ఉండటం నన్ను కొద్దిగా ఆశ్చర్య పరిచినది. ఇటువంటి సంఘటన పురాణములలో ఎక్కడైన ఉన్నదేమో అని నేను శోధించగా, పురాణ పురుషుడు, చంద్రమండలం అధిపతి, బృహస్పతి శిష్యుడు, లక్ష్మీదేవి సహోదరుడైన చంద్రుడు స్వర్గములో ఒకసారి రాజసూయ యజ్ఞము చేసి ఆ తరువాత అతని పట్ల ఆపుకోలేని మైథున వాంఛతో సమీపించిన ఎందరో వివాహితలను శృంగారములో సుఖపెట్టి సంతృప్తి పరిచినట్టు మరియు తన గురుపత్ని ఐన తారతో సహా ఆ వివహితలలో  కొందరికి సంతానము కూడా ప్రసాదించినట్టు ఇచట (http://www.boloji.com/index.cfm?md=Mobile&sd=Articles&ArticleID=10382) తెలుసుకున్నాను.
 అది నా వంటి కొందరు ఆ కాలములో వ్రాసిన ఒక పుక్కిట పురాణమై ఉండవచ్చును. నా ఊహను జోడించి ఆ కథను వివరముగా ఒక మహా దారావాహికములా వ్రాసాను. ఈ నా ప్రయత్నమూ ఎవరిని ఎవరి భావనలు కించపరచడానికి ఎంతమాత్రము కాదు. మీకు అటువంటి కథలు నచ్చని పక్షములో నన్ను దయచేసి క్షమించి ఆ కథను చదవద్దని నా సవినయ విన్నపము.
 మీ స్నేహమునకు అభిమానమునకు సదా కృతజ్ఞుడైన” –  మీ డిప్పడు.

kamsutra-erotica-art-gallery--1422696982

కొత్తజాంపండు – సత్య & సుడా

ప్రేమికులదినం సందర్బంగా సత్యాగారు పంపిన కథలు. వారి శ్రీవారి శ్రుంగార లీలలు

కొత్తజాంపండు 1 to 3 pdf

images1.jpeg

కొత్తజాంపండు – 4 pdf

12143132_632437093562777_7318839932276294433_n

 

కొత్తజాంపండు – 5 pdf

 

12189715_636252853181201_2947649599687331917_n.jpg

ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు

 

యిక్కడికి వచ్చే ప్రతి మన్మధుడు, రతీదేవి లకు ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు (Valentine’s Day) శుభాకాంక్షలు. మీ ప్రియుడు లేదా ప్రియురాలుతో ఆనందంగా గడపాలని కోరుకంటూ — మీ ప్రవరాఖ్యుడు

 

మూర్తిగారి ముంతనాకుల్లు – సత్య & సుడా

మూర్తిగారి ముంతనాకుల్లు – pdf వొక భార్య చెప్పిన భర్త రంకు కథలు

యీ కథలు మీరు నమ్ముతారో లెదో స్వయంగా సత్యగారు నాకీ కథలు పంపారు. వీలు కుదిరితే సత్యాగారు, డిప్పడి గారితో వచ్చే శనివారం వొక మాటా మంతి పెడ్తామని ఆలోచిస్తున్నా, మేరె మంటారు.