శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-2

(ముందుమాట : వివాహేతర శృంగారము సర్వసాధారణం అవుచున్న ఈ రోజుల్లో అది కలియుగ ప్రభావము అని కొందరు భావిస్తున్నారు. ఐతే ఇది నిజముగా ఈ యుగము యొక్క ప్రత్యేకతా, లేక పూర్వము కూడా ఉండెడిదా అనే సందేహము నాకు కలిగింది. ఎటువంటి బలవంతము లేని స్వచ్ఛంద వివాహేతర శృంగారము గురించి  కొద్దిగా శోధించగా, అది పూర్వము ఎన్నో పర్యాయములు జరిగినట్లు కొన్ని పురాణములలో ఉండుట నా దృష్టికి వచ్చినది.రామాయణము లో ప్రస్తావించబడ్డ ఇంద్రుడు అహల్య కథ ఒక …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-2ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణములలో పరంగాన శృంగారము (రంకు) – ముందుమాట

డిప్పడి (రచయిత) ముందుమాట అనే  ధారావాహికము త్వరలో ప్రారంభం అవుతోందోచ్చ్ ఇక్కడ. ఒకసారి నేను ఎచటికో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు  నాకు కనిపించిన ఒక  సంఘటన నన్న ఆలోచింపజేసింది. ప్రఖ్యాత తెలుగు హీరో మరియు నారీజన మనో రాకుమారుడైన మహేష్ బాబుని ఎయిర్పోర్ట్ లో చాలా మంది మహిళలు చుట్టుముట్టి వారికి వీలైనంతవరకు అతనిని ముద్దాడి కౌగలించుకోబోయారు. ఆ నారీ సమూహములో ఎందరో వివాహితలు ఉండటం నన్ను కొద్దిగా ఆశ్చర్య పరిచినది. ఇటువంటి సంఘటన పురాణములలో ఎక్కడైన ఉన్నదేమో అని నేను …

శశాంక విజయము – పురాణములలో పరంగాన శృంగారము (రంకు) – ముందుమాటని చదవడం కొనసాగించండి

రెండు లక్షల వీక్షనలు – శృంగార పురం వీక్షకులకు నమస్సుమ్మాంజలి

అక్షరాల రెండు లక్షలు వీక్షనలు దాటిన సందర్భంగా మన శృంగార పురం వీక్షకులకు నమస్సుమ్మాంజలి