సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

భోగ భాగ్యాలతో చేసుకునే పండుగ. సిరులతో నిండిన ఇంటిలో వెల్లి విరిసే నవ్వులతో పదిమంది కలిసి ముచట్లాడుకునే పండుగ. ముఖ్యంగా మన శ్రుంగారప్రియులు తమ పాత ప్రియులు/ప్రియురాండ్లను కలిసే పండుగ -సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

నా మొదటి రాత్రి అనుభవం

నేను నా పెళ్లి తరువాత నా మొదటి అనుభవాన్ని షేర్ చేస్తాను మరి. నా పెళ్లికి నాకు 21 సంవత్సరాలు. లేత తొమలపాకులా వుంటాను. హైట్ 5.4 వుంటాను. నా గురించి చెప్పాలంటే నేను బాగా అందంగా వుంటాను. చిన్న పిల్ల మొహం. గుండ్రని కల్లు. చాకు లాంటి ముక్కు. లేత పెదాలు, కైపు ఎక్కించేలా వుంటాయి. నా సల్లగురించి చెప్పాలంటే. ఎలాంటి మగాడికైనా మడ్డ లెయ్యాల్సిందే. నన్ను చూసి మడ్డమీద చెయ్యి వెయ్యాల్సిందే. చివరికి ముసలోడికైనా …

నా మొదటి రాత్రి అనుభవంని చదవడం కొనసాగించండి

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మా శ్రుంగారపురానికి వస్తు ఆదరిస్తున్న వీక్షకులకు ఈ సందర్భంలో మీ సహచరిని/సహచరుడుతో ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా శ్రుంగార లోకంలో మునిగి తేలాలని మనస్పూర్తీగా కోరుకుంటు మీ - ప్రవరాఖ్యుడు