చనుపూజ

“ఏమండీ..”గోముగా అన్నాను, సమాధానం లేదు. ఆయన భుజం పట్టుకుని నా వైపు తిప్పుకున్నా, కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నారు కానీ అస్సలు నా వైపే చూడడం లేదు, బలవతం గా ఆయన రెప్పలు తెరిచి ముక్కు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నా, అలా ముద్దుపెట్టుకోవడానికి పైకి జరిగినప్పుడు నా నైటీ పైన రెండు హుక్కులూ తీసేసా, రెండు యవ్వన భారాలూ దగ్గరగా ఒత్తుకుని సళ్ల మధ్యలో లొయ ఆయన గడ్డం దగ్గర మెత్తగా ఒత్తుకుంటోంది. ఆయన తలపైన దిండు దగ్గర …

చనుపూజని చదవడం కొనసాగించండి

మొగుడితో కావేరి దెంగులాట

మొగుడితో కావేరి దెంగులాట మొగుడితో కావేరి దెంగులాట ”కావేరీ ….!” అన్న మా శ్రీవారి గొంతు వినబడగానే పరుగులుపెడుతూ వచ్చాను . నన్ను చూసి ఒక చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి , అటు చూడమంటూ సైగ చేసారు . టేబుల్ మీద ‘కళా మందిర్ ‘ పేరు ఉన్న రెండు కవర్లు కనబడ్డాయి . ఏమిటి ? అన్నట్టు కళ్ళతోనే ప్రశ్నించాను . కళ్ళు రెండూ చక్రాల లాగా తిప్పి , నడుం పైన చేతులు వేసుకుని …

మొగుడితో కావేరి దెంగులాటని చదవడం కొనసాగించండి

భర్తల మార్పిడి -3

భర్తల మార్పిడి మొదటి రెండు భాగాలు  బాగా నచ్చాయా ??? ఆయితే మూడవ భాగం చదవండి భర్తల మార్పిడి -3 pdf

భర్తల మార్పిడి – 2

  భర్తల మార్పిడి - 1 చదివేసారా ??? ఆయితే చదవండి రెండవభాగం భర్తల మార్పిడి - 2 pdf

గుడి దెగ్గర భాగోతం

ఒకసారి ఏమైందంటే, మనకు తెలిసిన ఒక ముద్దుగుమ్మ పెళ్ళయిన కొత్తలో తనకు జరిగిన ఓకే సన్నివేశాన్ని ఇలా చెప్పింది, అది తనకు పెళ్ళయిన కొత్తలో జరిగింది. పెళ్ళయిన కొత్తలో ఆశాదమాసమని వల్ల అమ్మగారింటికి వెళ్ళిన(లత) తనను చూడటానికి తన హీరో వచ్చాడట, ఇద్దరు కలిసి భోజనం చేసాక వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్నా బండమీది గుడికి వెళ్లారట, ఆ గుడి ఉరికి దూరంగా ఓకే చిన్న గుట్టమీద ఉంటుందట, ఇక చదవండి.... ఏమైందంటే........ మహేష్, లత ఇద్దరు బండి …

గుడి దెగ్గర భాగోతంని చదవడం కొనసాగించండి