ఆతిలోక సుందరి శ్రీదేవి కి – ఆశ్రునీవాళి

1980/90 ల లో కుర్రకారుని వుర్రూతలూగించి, తన ఆందచందాలతో ఆలరించి హావభావాలతొ మత్తెక్కించిన ఆతిలోకసుందరికి ఆశ్రునీవాళి https://youtu.be/mqf2RMCUuTg?t=11 https://youtu.be/s4Tf6wmMvqw?t=4 https://youtu.be/vVochISEmAo   https://youtu.be/fQRgIawoRUQ https://youtu.be/LvI9Y3Kn6qM