ఆతిలోక సుందరి శ్రీదేవి కి – ఆశ్రునీవాళి

1980/90 ల లో కుర్రకారుని వుర్రూతలూగించి, తన ఆందచందాలతో ఆలరించి హావభావాలతొ మత్తెక్కించిన ఆతిలోకసుందరికి ఆశ్రునీవాళి

 

 

 

 

80s-Sridevi-3