గీత కచేరి 3 : నా గుద్దలో దోపేసాడు సచ్చినోడు

geetha_28f: హాయ్
geetha_28f: sorry ఆ రోజు వెళ్లాల్సి వచ్చింది
prava: good evening
prava: పర్లేదు నేనేం అనుకోను లే నీవు ఎప్పుడైనా వెళ్లొచ్చు రావచ్చు
geetha_28f: thanks
geetha_28f: husband వచ్చాడు సడన్ గా, అందుకే వెళ్ళిపోయా
prava: నేను చేస్తుంటా ఆలా ఎవరన్నా సడన్ గా వస్తే
prava: వాన పడేలా వుంది
geetha_28f: అవునా మంచిది
prava: నాకు వాన వస్తే full మూడ్ వచ్చేస్తుంది , పూజారి లా మారిపోతా
geetha_28f: sooper అస్సలు.. నాకోసారి వానలో చెయ్యాలని వుంది, బయట ఎక్కడైనా లేదా అడివిలో కానీ
prava: నాకు అలాంటి కోరిక, అడివిలో చిన్న చెరువు గట్టుమీద, న్యూడ్ గా స్విమ్ చేసొచ్చి చెయ్యాలని
geetha_28f: ఉమ్మ్
prava: ఎప్పుడన్నా public show చేసారా swim dress in public పూల్స్, బీచెస్ లో అలా
geetha_28f: లేదు
prava: బొద్దు కిందకి కూడా కట్టరా చీరని
geetha_28f: లేదు కాకపోతే ఎప్పుడన్నా స్లిప్ అవుతుంటుంది మల్లి పైకి లేసుకుంటుంటా
geetha_28f: నన్ను జనాలు చూడడం నచ్చదు
prava: ఓహ్ అవునా
prava: కానీ కొంతమందికి ఇష్టం కదా ఆలా చూపించుకోవడం
geetha_28f: నాకు మా వాడ్ని ఏడిపివ్వడం చాల ఇష్టం
prava: ఎలా ఏడ్పిస్తావేంటి


geetha_28f: వంగి చూపడం, పెదాలు కొరకడం, నా పిర్రలతొ తనకేసి రుద్దడం అలా
prava: sssssssssssssss
geetha_28f: నడుము చుపివ్వడం
prava: ఏంటి పిర్రలతొ రుద్దుతావా, ఎక్కడ రుద్దుతావేంటి
geetha_28f: అక్కడ
prava: అక్కడంటే
prava: oh పూజరీ గంట మీద
geetha_28f: ఆ అవును
prava: అబ్బా
prava: రెడీ అయిపొతుందెమో , ఆలా గుద్దతో నొక్కితే కసిగా
geetha_28f: అందుకే గా
prava: నాకు ఎక్కిపోతుంది ని మాటలు వింటుంటే
geetha_28f: ఆదివారం మధ్యాహ్నం బాగా చెలరేగిపోయాడు wild అయ్యాడు అబ్బాయి.. తాను గట్టిగ నా గుద్దలోకి తోసేసాడు తన గంట ని, అబ్బా ఇంకా నొప్పిగా వుంది
prava: నిజామా, నమ్మొచ్చా
geetha_28f: umm నిజమే
geetha_28f: బాగుంది కానీ అబ్బా కొద్దిసేపు నరకం రా బాబు, బాగా మంట ఎత్తుకుంది
prava: దోపేసాడా ఫుల్ గా ని గుద్దలోకి
geetha_28f: ya.. కానీ 2 సార్లు పెట్టి తీసాక మంట తగ్గిపోయిందిలే
prava: oil వెయ్యలేదా
geetha_28f: లేదు
geetha_28f: నాకాడు కొంచం సేపు and వాడి మడ్డని నా పూకులో ముంచి తీసాడు తడి అంటుకుంది
prava: ఈసారి ఆయిల్ వెయ్యమని చెప్పు
prava: ఏం నాకాడు, నీ గుద్ద బొక్కనా
geetha_28f: అవును
prava: sssssssssssss అబ్బా , i love that
geetha_28f: నాకు చాల ఇష్టం గుద్ద బొక్క నాకితే