శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-11

శ్రీ మహా విష్ణువు నిష్క్రమించిన పిదప బృహస్పతి ఆశ్రమమున చంద్రుడు మినహా మరొక మేఢ్రధారి (మేఢ్రధారి – మొడ్డ కలవాడు) లేడు. ఆర్ద్ర భగములతో అశేష భగదారుల చంద్రుడి మేఢ్రముకొరకు తహతహలాడుచు దానిని ఎవ్విధముగా పొందవలెనో గోచరించక వీక్షించుచుండిరి. నారీజన సమ్మోహకుడైన తన ప్రియ అనుజుడిని చేరదీసిన లక్ష్మి “గురుకులములో ఏమేమి విద్యలు అభ్యసించితివి?” అని ప్రశ్నించెను. అంతట చంద్రుడు సవినయముగా “చతుర్వేదములు, షష్ఠ అంగములు, దశ గ్రంథములు, చతుర్దశ విద్యలు, అష్టాదశ శిల్పములు, తర్కము, మీమాంస, …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-11ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-10

ఏక సంతగ్రాహి పైగా తార యొక్క  ప్రియ శిష్యుడగుట వలన మరియు మిగిలిన ఆశ్రమవాసులందరూ మహాయజ్ఞమునకు ఏతెంచుట వలన ఎటువంటి ఆటంకము లేక చంద్రుడు ఒక్క సప్తాహము వ్యవధిలోనే కామశాస్త్ర పారంగతుడయ్యెను మరియు తద్వారా సకల శాస్త్రములలో నిష్ణాతుడయ్యెను. తాను ఎంతగా బోధించి ప్రయత్నించినను తన శిష్యుడైన చంద్రుడు అస్ఖలిత బ్రహ్మచారిగా మిగిలిపోవుట కొద్దిగా ఖేదము కలిగించినను ఆ సప్తాహములోని ప్రతి క్షణము తన ప్రియ శిష్యుడు తనకందించిన సుఖము మరపురానిదిగా తోచెను తారకి. మనోహరుడైన శిష్యుడందించు …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-10ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-09

పరి పరి విధములు యోచించిన తార, ‘ఏది ఏమైనను  ఒక పర్యాయము ప్రయత్నించవలె ‘ అని కృతనిశ్చయముతో తన ప్రియ శిష్యుని శిశ్నముని చుంబించెను. అంతట క్రమముగా ఉత్తేజభరితమైన చంద్రుని మృదువైన మల్లెమొగ్గవంటి శిశ్నము ధృడమైన మూలకము (మూలకము = ముల్లంగి) వలె ఎదుగుట ఆరంభించెను. శిష్యుడి (శిశ్నము) యొక్క వృద్ధి కారణముగా గురుపత్ని ఐన తార ఉత్సాహమునకు అవధులు లేకపోయెను. ఎదుగుచున్న తన ప్రియ శిష్యుని మేఢ్రమును తన జిహ్వ తో స్పృశించెను బ్రహస్పతి అర్థాంగి ఐన …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-09ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-9

పరి పరి విధములు యోచించిన తార, ‘ఏది ఏమైనను  ఒక పర్యాయము ప్రయత్నించవలె ‘ అని కృతనిశ్చయముతో తన ప్రియ శిష్యుని శిశ్నముని చుంబించెను. అంతట క్రమముగా ఉత్తేజభరితమైన చంద్రుని మృదువైన మల్లెమొగ్గవంటి శిశ్నము ధృడమైన మూలకము (మూలకము = ముల్లంగి) వలె ఎదుగుట ఆరంభించెను. శిష్యుడి (శిశ్నము) యొక్క వృద్ధి కారణముగా గురుపత్ని ఐన తార ఉత్సాహమునకు అవధులు లేకపోయెను. ఎదుగుచున్న తన ప్రియ శిష్యుని మేఢ్రమును తన జిహ్వ తో స్పృశించెను బ్రహస్పతి అర్థాంగి …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-9ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-8

    నేలపై  సుఖాసీనుడై నమస్కార ముద్రలో తన గురువిణి పలుకలను శ్రద్ధగా ఆలకించుచున్నాడు చంద్రుడు. అంతలో తార తన పాదములను అతని ముందు పెట్టి పట్టుకొనమనెను. గురుపత్ని పాదకములను (పాదకములు – అరికాళ్ళు) తన కరతలములందు (కరతలములు – అరిచెతులు) ఆనింపజేసి ఆమె పాదములని తన నేత్రములకు అద్దుకుని ప్రణామమొనర్చెను. “ఈ శాస్త్రము ప్రకారము ఇక నీవు నిన్ను కోరి వచ్చిన వనితను,  పాదములు మొదలుకుని ప్రతి అంగమునకు చుంబ ప్రణామమొనర్ న బంధన:, న చ …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-8ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-7

పరి పరి విధములైన ఆలోచనలు తార మదిలో మెదిలెను.తన పెనిమిటి ఐన బృహస్పతి, స్వగృహమునందు సుందరమైన కళత్రము ఉన్ననూ పరాంగనల కొరకై వెంపర్లాడే ధర్షకుడు (ధర్షకుడు – ఇతరుల భార్యలను శృంగారములో సుఖపెట్టే రంకు మొగుడు) అని. బృహస్పతికి స్వకళత్రమైన తార కన్నాఅన్నిటా సౌందర్య హీనురాలు పైపెచ్చు ఇరువురు బాలురకి మాత, అటుపై గర్భవతి, వీటిన్నంటిని మించి మాతృ సమానురాలైన భ్రాతృజాయా (భ్రాతృజాయా – అన్నయ్య భార్య, వదిన) ఐన వనిత తో విశృంఖల జారకేళి అది …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-7ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-6

ఉతథ్యుని ఆశ్రమమున ఉన్న కుటీరము ద్వారము నుండి వెలుపలకి ఏగిన ఆ వృద్ధ పురుషుని తొలుత గుర్తించలేకపోయెను చంద్రుడు. తదేకముగా గమనించగా ఆ వ్యక్తి తన గురువైన బృహస్పతి అని తెలిసి హతాశుడయ్యెను చంద్రుడు.   కొద్ది క్షణముల క్రితము శాపగ్రస్తుడైనది తన మరియు దేవ గురువైన బృహస్పతి అనే కఠోర సత్యాన్ని కొద్ది క్షణముల వరకు జీర్ణించుకులేకపోయెను చంద్రుడు. మరి అంతవరకు అమితముగా సుఖించుచు ఇంకయు కావలెనని బిగ్గరగా మూల్గినను ఎటువంటి శాపము పొందని ఆ …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-6ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-5

ఆ మూలుగుతున్న స్త్రీ గవాక్షమునకు తన హస్తములు ఆనించి కొద్దిగా ముందుకి వంగి  తన పాదములు ఎడముగా నిలిపి నిలబడి దర్శనమిచ్చెను చంద్రుడికి. ఆ గది భూతలము (భూతలము – నేల) పై ఒక మూలన మాత్రమే ప్రసరించుచున్న మసక కాంతిలో ఆమె పాదాల పై ఏదో మెరయుచున్నట్టు అనిపించగా అటు వైపు దృష్టి సారించెను చంద్రుడు. ఆమె రెండవ పదంగుళములకున్న (పదంగుళము – కాలి వేలు) మెట్టెలు, గుల్ఫములకున్న (గుల్ఫము – మడమ) పట్టాలు మెరయుచు …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-5ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-4

బృహస్పతి తన కళత్రమైన తారకి ఒక కట్టుకథ చెప్పి, తన వదినగారైనా మమతకి శృంగార సేవ ఒనర్చుటకై  ప్రస్థానము గావించిన అనతికాలమునకు దేవ ఋషి ఐన నారదుడు అమరావతిలోని బృహస్పతి ఆశ్రమానికి చేరెను. అసలే కలహభోజనుడను ప్రఖ్యాతి కల ఆ దేవ ఋషి, ఆశ్రమము వెలుపల వేద శాస్త్రములు వెల్లివేస్తున్న చంద్రుడిని సమీపించి “ఓయీ చంద్ర, క్షీరసాగర తనయ, లక్ష్మి సహోదర, విష్ణు స్యాల (స్యాల – బావమరిది/ భార్య తమ్ముడు ) నీ విద్యాభ్యాసము కడు …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-4ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-3

మన్మథుడిని మించి సమ్మోహపరుచు వర్ఛస్సున్నా, చంద్రుడు వేదములు , శాస్త్రములు మొదలైన అనేక విషయముల విద్యాభ్యాసము లేని బాలుడు, కావున అతడిని అమరావతిలోని గురుకులమున గురువైన బృహస్పతికి శిష్యుడిని గావించిరి, అతని అక్క బావ ఐన శ్రీమహాలక్ష్మి విష్ణువులు. అసలే సకల లోకములందు అత్యంత సుందరాంగుడు, సమ్మోహనకారుడు అటుపైన్ లక్ష్మికి తమ్ముడు విష్ణువుకి స్వయానా బావమరిది ఐన చంద్రుడు తమ ఆశ్రమమున విద్యాభ్యాసము గావించుచుండగా చంద్రుని దివ్య సమ్మోహనాకారము మరియు అతని అమాయకత్వము వీక్షించినంతనే అతని గురుపత్ని …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-3ని చదవడం కొనసాగించండి