ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం రండి

https://srungarapuram.chatovod.com/ మూడు వారాలకు ఇంటికే పరిమితం కావాలి అంటే ఇబ్బందే. అందుకే రండి ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం ఎంచక్కా పసందైన మాటలతో గమనిక : కింద ఇవ్వబడ్డ జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిందిగా మనవి మీ సొంత ఇమెయిల్ లేదా మొబైల్ నెంబర్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వకండిప్రైవేట్ చాట్ చేసుకోండి ఎవరన్నా పరిచయం అయితే