రవికల పండుగ 1 – 6,7

జంటల మార్పిడి కథ, యిది నలుగు ఆక్కా చెల్లెల్లు, వాల్ల మొగుల్లు కలిసి ఆడిన శ్రుంగార కేళి

భర్తల మార్పిడి -3

భర్తల మార్పిడి మొదటి రెండు భాగాలు  బాగా నచ్చాయా ??? ఆయితే మూడవ భాగం చదవండి భర్తల మార్పిడి -3 pdf

భర్తల మార్పిడి – 1

యిద్దరు పంతుల్లమ్మలు చెప్పిన కథ. వాల్ల భర్తలను యెలా మార్చుకొని సుఖపడింది

తప్పు ఎవరిది -మన్మధ మూర్తి

మన్మధ మూర్తి గారు శృంగార కథా సామ్రాజ్యంలో మకుటంలేని మహారాజు. వీరు వ్రాసిన "ఒక్కసారి" చదివేవుంటారు. నా ఈ శృంగారపురం బ్లాగ్ 10 వేల నొక్కులకు (హిట్స్ కౌంట్) నోచుకున్న సందర్బంలో వారి చే రాయబడ్డ ఈ "తప్పెవరిది" కథ, మీ వారాంతపు శలవులు రసరంమ్యంగా సాగాలని తప్పు ఎవరిది - by మన్మధ మూర్తి -01-30 pdf

గుడి దెగ్గర భాగోతం

ఒకసారి ఏమైందంటే, మనకు తెలిసిన ఒక ముద్దుగుమ్మ పెళ్ళయిన కొత్తలో తనకు జరిగిన ఓకే సన్నివేశాన్ని ఇలా చెప్పింది, అది తనకు పెళ్ళయిన కొత్తలో జరిగింది. పెళ్ళయిన కొత్తలో ఆశాదమాసమని వల్ల అమ్మగారింటికి వెళ్ళిన(లత) తనను చూడటానికి తన హీరో వచ్చాడట, ఇద్దరు కలిసి భోజనం చేసాక వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్నా బండమీది గుడికి వెళ్లారట, ఆ గుడి ఉరికి దూరంగా ఓకే చిన్న గుట్టమీద ఉంటుందట, ఇక చదవండి.... ఏమైందంటే........ మహేష్, లత ఇద్దరు బండి …

గుడి దెగ్గర భాగోతంని చదవడం కొనసాగించండి