ఒక పెళ్ళైన పూజ కథ – 3

pixs2271

రెండవ భాగం దొరకలేదు, దొరగ్గానే ఇక్కడ పొన్దుపరుస్తాము

ఒక పెళ్ళైన పూజ కథ – మూడవ భాగం

pixs1004

చీర అందాలు (beuty of saree)

చీరలో అందాలూ

ఇంకెంత సేపు చూస్తావ్ రావయ్య

297_1000

వచ్చి నా మచ్చికలు చీకవయ్యా మగడా

 

చీకింది చాలు ఇక దెంగునాయన