రవికల పండుగ 1 – 6,7

రవికల పండుగ – 1 – 6 ( మొదటి ఆరు భాగాలు) pdf  రాసినవారు bhaskar13556@yahoo.co.in

రవికల పండుగ-07 వ భాగం pdf

పెద్దక్క “వనజ”

if-the-story-demands-nudity-i-will-do-it-shwetha-menon_265

రెండో ఆక్క “పద్మజ”

100_4088

మన కథానాయిక “గిరిజ”

Aroopam-Movie-actress-saree-Photo-756x1024

ఆందరికంటే చిన్నది లేత పూకు “జలజ”

harshika53cdc9