ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం రండి

https://srungarapuram.chatovod.com/

మూడు వారాలకు ఇంటికే పరిమితం కావాలి అంటే ఇబ్బందే. అందుకే రండి ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం ఎంచక్కా పసందైన మాటలతో

గమనిక : కింద ఇవ్వబడ్డ జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిందిగా మనవి

  1. మీ సొంత ఇమెయిల్ లేదా మొబైల్ నెంబర్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వకండి
  2. ప్రైవేట్ చాట్ చేసుకోండి ఎవరన్నా పరిచయం అయితే